Rotary Ter Streep

Een nieuwe website is in opbouw....


Van bij haar oprichting hanteert Rotary Ter Streep 'service' als waardemeter voor de talrijke sociale en culturele initiatieven die ze organiseert en ondersteunt ten voordele van de jeugd, van andersvaliden en de gemeenschap in het algemeen.

De club maakt deel uit van Rotary International. Een wereldwijde organisatie met momenteel 1.2 miljoen mannen en vrouwen uit de zakenwereld, de openbare sector en de vrije beroepen.

De leden van Rotary Ter Streep komen wekelijks bij elkaar en het zijn de volgehouden inzet, dynamisme en vriendschap tussen de leden waarbij krachten, kennis, kunde en middelen worden gebundeld die leiden tot zinvol dienstbetoon en talrijke realisaties.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit activiteiten en evenementen als Night Run, ….. Ook tal van eminente sprekers, nationaal en internationaal, uit de politieke, academische, militaire en zakenwereld werden op de vergaderingen ontvangen.